OKATEM Nedir ?

Optik Kablosuz Haberleşme Mükemmeliyet Merkezi (OKATEM), Türkiye’de optik kablosuz haberleşme alanında faaliyet gösteren ilk Ar-Ge Merkezidir. OKATEM, 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteği ile kurulmuştur. Merkezin amacı üniversite ve özel sektör işbirliği ile telekomünikasyon sektöründe çığır açma potansiyeline sahip optik kablosuz haberleşme alanında bilgi ve teknoloji üretimini ve transferini sağlayacak ortak kullanım alanı oluşturmak, ortaklaşa yürütülecek Ar-Ge faaliyetleri ile yenilikçi optik kablosuz haberleşme çözümlerinin yerel imkanlar ile üretilmesine imkan sağlamak ve telekomünikasyon sektöründe ülkemizin lokomotifi durumunda olan İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünü arttırmaktır.

Optik kablosuz haberleşme (optical wireless communication, OWC), kızılötesi, görünür veya morötesi frekanslarını kullanarak kablosuz iletim imkanı sağlayan bir teknolojidir. Kullanım lisansı gerektirmeyen optik bantlarda çalışması, yüksek bant genişliği, ve düşük maliyeti ile OWC mevcut kablosuz haberleşme teknolojilerine göre bazı uygulamalarda tamamlayıcı bazı uygulamalarda ise güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. OWC, sahip olduğu üstün özellikler ve geniş uygulama alanlarıyla kablosuz haberleşme alanında devrim yaratacak potansiyele sahiptir ve bu alandaki gelişmelerin günümüzde radyo frekansı teknolojilerinin hakim olduğu kablosuz pazarda büyük değişimlere yol açacağı öngörülmektedir. OKATEM, dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizin bu yeni gelişen teknoloji alanında söz sahibi olabilmesi ve yüksek katma değerli, teknoloji-bilgi yoğun OWC tabanlı ürünler, hizmetler ve uygulamalar geliştirebilmesi için uygun Ar-Ge altyapısını sağlamaktadır.

ARGE

OKATEM, 7 üniversite ve 5 şirket bünyesinde bulunan 14 öğretim üyesi, 30 mühendis/araştırma asistanı, ve 2 proje mühendisi ile aşağıdaki alanlarda çalışmalarını sürdürmektedir.

Araştırma Alanları

Optik kablosuz haberleşme (optical wireless communication, OWC), kızılötesi, görünür veya morötesi frekanslarını kullanarak kablosuz iletim imkanı sağlayan yeni gelişmekte olan bir teknolojidir. OWC mevcut kablosuz haberleşme teknolojilerine göre bazı uygulamalarda tamamlayıcı bazı uygulamalarda ise güçlü bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır. OKATEM kapsamında büyük ekonomik potansiyeli olan iki OWC alt alanına odaklanılmıştır. Bunlardan ilki görünür ışık frekansında LEDleri verici olarak kullanarak kablosuz haberleşme imkanı sağlayan görünür ışıkla haberleşme (visible light communication, VLC) sistemleridir. Diğer önemli bir OWC alt alanı ise kızılötesi frekanslarda lazer verici kullanarak noktadan noktaya iletim yapan serbest uzay optik (free space optical, FSO) haberleşme sistemleridir.

VLC

VLC sistemleri, ışık yayan diyotların (light emitting diodes, LED) insan gözüne ve ışık seviyesine herhangi bir olumsuz etki yapmadan yüksek hızlarda modüle edilme prensibine dayanır. LEDlerin aydınlatma ve haberleşme için çift amaçlı kullanımı devrim niteliğinde bir çözümdür ve kablosuz haberleşmede çığır açma potansiyeline sahiptir.

LEDlerin hem iç mekanlarda (örneğin ev, ofis aydınlatması vb) hem de dış mekanlarda (örneğin sokak lambaları, trafik ışıkları, araç ön/arka farları vb) kullanımı yaygınlaşmaktadır. Avrupa ve ABD başta olmak üzere akkor ve florasan lambalarının yasal düzenlemelerle yasaklanması ile LED yakın gelecekte standart ışık kaynağı haline gelecektir. VLC sayesinde, ev, ofis, alışveriş merkezi, kafe/restoran, kütüphane, hastane, konferans salonu, spor salonu, havaalanı vb iç mekanlardaki LED lambalar birer kablosuz erişim noktası olarak hizmet yapabilecektir. Örneğin, ofisinde veya evinde masada çalışan birisi için masaüstü LED lambası kişiye özel bir “hot spot” olarak görev yapabilir. Benzer şekilde bir toplantı masasının etrafındaki insanlar için tavanda yer alan birden çok LED lamba kablosuz erişim imkanı sağlayabilir. Özellikle kalabalık ortamlarda (örneğin alışveriş merkezi, konferans salonu, spor salonu, havaalanı vb) WiFi ve hücresel sistemlerin sınırlı bant genişlikleri ve az sayıdaki erişim noktası/baz istasyonu nedeni ile çok sayıda kullanıcıdan gelen talepleri karşılamakta zorluk yaşadığı bilinmektedir. Bu tür kullanıcı-yoğun ortamlarda da VLC sistemleri ortamdaki her LED lambayı “hot spot” olarak kullanarak kesintisiz iletim sağlayabilir.

İç mekanların yanı sıra LEDler giderek artan şekilde sokak lambaları, trafik ışıkları, araç ön/arka farlarında kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda VLC, son yıllarda üzerinde yoğun çalışmalar sürdürülen Akıllı Ulaşım Sistemleri (Intelligent Transportation Systems, ITS) için de önemli bir kablosuz erişim teknoloji adayı olarak öngörülmektedir. ITS kapsamında yol ve trafik bilgileri gerçek zamanlı olarak elde edilip son kullanıcılara aktarılır. Gerçek zamanlı bu haberleşme sayesinde sürücüler, trafik akışını etkileyebilecek bilgilerin (örneğin trafik kazası, sıkışıklık ve bozuk/hasarlı zemin gibi) yanı sıra, trafik işaret ve sinyalizasyonlarına uymama ve ani frenleme gibi trafikte tehlike yaratabilecek olan önemli uyarı bilgilerine de sahip olabilecektir. ITS’in yol güvenliği arttırma ve trafik akışını düzenlemenin yanı sıra, yüksek hızlı İnternet, çok kullanıcılı oyunlar ve işbirlikli veri indirme gibi araç içi genişbant uygulamalarına destek sağlayacağı da öngörülmektedir. VLC teknolojisi sayesinde iki araç LED tabanlı ön ve arka farlarını kullanarak birbirleriyle ve benzer şekilde LED tabanlı sokak ve trafik ışıkları ile haberleşebilir. VLC teknolojisi özellikle düşük gecikmesi ile yol güvenliği uygulamalarında ön plan çıkmaktadır. Ayrıca trafik sıkışıklığının yaşandığı ve kullanıcı yoğunluğunun arttığı olduğu ortamlarda gürbüz başarımı ile IEEE 802.11p (WAVE) gibi WiFi tabanlı mevcut araç haberleşmesi çözümlerine göre önemli avantajlar sağlamaktadır.

VLC’nin diğer bir uygulama alanı sualtı haberleşmedir. Mevcut durumda sualtı kablosuz haberleşmesinde yaygın olarak akustik tabanlı çözümler kullanılmaktadır. Uzun menzile sahip sualtı akustik haberleşme sistemlerinde, düşük taşıyıcı frekansları nedeniyle, veri iletim hızı birkaç on kbit/sn seviyelerinde kalmakta ve yüksek hızlı uygulamaları destekleyememektedir. Akustik dalgalar ile karşılaştırıldığında, sualtında optik dalga kullanımı özellikle kısa ve orta uzunlukta menziller için potansiyel yüksek veri hızlarıyla (Mbit/sn – Gbit/sn seviyelerinde) dikkat çeker. Okyanus suyu görünür ışık spektrumunda (özellikle mavi ve yeşil renkler) oldukça geçirgen bir yapıya sahiptir ve yol kayıpları bu dalgaboylarında diğer optik dalgaboylarına göre nispeten az olmaktadır. Optik dalgaların bu avantajlarını kullanan ve uygun renklerde LED vericiler kullanan VLC sistemleri akustik tabanlı sistemlere alternatif ve/veya tamamlayıcı olarak kullanılabilir.

Potansiyel uygulama alanlarıyla VLC, endüstriyel çevrelerin büyük ilgisini çekmeye başlamıştır. Avrupa’da 5G çalışmalarına öncülük eden 5G Public Private Partnership (5G PPP) Konsorsiyumu VLC alanındaki gelişmeleri yakından takip etmekte ve bu teknolojiyi 5G ekosistemi içerisinde değerlendirmektedir. Öte yandan, IEEE tarafından VLC alanında 802.15.7r1 adlı bir standardizasyon calışması Ocak 2015’de başlatılmıştır.

FSO

FSO sistemleri kızılötesi frekanslarda çalışan, verici olarak lazer kullanan ve atmosfer üzerinden noktadan noktaya iletim yapan uzun menzilli (yüzlerce metreden onbinlerce kilometreye kadar) optik linklerdir.

Fiber optik hızlarında iletim sağlayan FSO sistemleri, kolay kurulumları ve taşınılabilirlik özellikleri ile esnek bir haberleşme çözümü oluşturur. FSO teknolojisi, özellikle fiber optik döşemenin çok maliyetli veye mümkün olmadığı durumlarda (örneğin İstanbul gibi tarihi dokusu fazla olan ve kazı işlemlerinin tarihi eserler nedeniye uzun süre sekteye uğradığı yerleşim merkezlerinde, otobanın ya da bir nehirin iki yanında binaları olan bir kuruluş vb) ideal bir çözüm olmaktadır. Ayrıca kampüs ortamında birden fazla binası olan ve bunlar arasında haberleşme altyapısına ihtiyaç duyan üniversite, şirket vb kuruluşlar fiber optik yerine yerel ağlar arasında köprü bağlantı için FSO linkler kullanabilir.

Yüksek bant genişliği nedeniyle FSO linkler HDTV aktarımı ve görüntülü gözetleme için de uygun bir çözümdür. Örneğin Güney Afrika’da gerçekleşen 2010 FIFA Dünya Kupası sırasında, İngiliz TV istasyonu BBC geçici stüdyoları ve yer uydu istasyonu arasında FSO linklerden faydalanmıştır. TV istasyonları, bu tür büyük spor/konser/festival organizasyonlarında ya da savaş, felaket vb olay yerinden yapılan canlı yayınlarda bu haberleşme linklerinden yararlanabilirler. Ayrıca güvenlik firmaları büyük alanlarda görüntülü gözetleme yaparken gerekecek yüksek bant genişlikli çözüm için FSO linklerini tercih edebilirler.

FSO teknolojisinin diğer önemli kullanım alanı da hücresel haberleşme sistemlerindeki ara bağlanım (backhaul) bağlantılarıdır. Cep telefonu operatörleri arabağlanım çözümü olarak kırsal bölgelerde yaygın olarak radyolinkler kullanmaktadır. FSO linkleri özellikle yağmur ortamındaki gürbüz başarımları ile radyolinklere alternatif ve/veya tamamlayıcı olarak kullanılabilirler.

FSO linkler kolay kurulum ve taşınmaya imkan verdiğinden su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ve deprem gibi haberleşme altyapısının zarar görür gördüğü afet durumlarında geçici haberleşme çözümleri sağlamak için kullanılabilir. Afet durumlarındaki etkin kullanımına örnek olarak, 2001 yılında New York’da 9/11 terör saldırısının ardından fiber optik altyapısı zarar gören Wall Street’deki bazı finans kuruluşlarının FSO linkleri kurdurarak işlerine devam etmesi gösterilebilir. Benzer şekilde askeri uygulamalarda taktik alandaki yerel ağların birbirlerine olan bağlantıları ve merkez komuta, atış sistemi, mobil radar, haberleşme istasyonu, vb. yer birimleri arasındaki haberleşme ihtiyaçları için FSO linkleri kullanılabilir.

FSO linkler, karasal uygulamaların yanı sıra hava-hava ve hava-yer linkleri olarak hizmet sunabilir. Özellikle uçaklar, insansız hava araçları, yüksek irtifa platformları vb arasında yüksek kapasiteli haberleşme ağı oluşturmak için ideal bir çözümdür. FSO teknolojisinin bu alandaki uygulamasına güzel bir örnek Facebook tarafından yakın zaman önce başlatılan internet.org  projesidir. Sözkonusu projede insansız hava araçları kendi aralarında FSO linkleri kullanarak gökyüzünde bir haberleşme ağı oluşturmaktadır. Böyelikle fiber optik altyapısına sahip olmayan kırsal bölgelere kablosuz erişim servisi götürülmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde FSO teknolojisi uydular arası haberleşme ve yer-uydu haberleşme linki olarak da kullanılabilir. Bu alanda NASA ve ESA’nın devam eden faaliyetleri mevcuttur.

Projeler

 • Optical Wireless Communications – An Emerging Technology (2011-2015)

European Science Foundation tarafından COST (European Cooperation in Science and Technology) Programı kapsamında desteklenen bu proje Avrupa çapında optik kablosuz haberleşme alanında çalışan araştırmacıları biraraya getirerek uluslarası bir işbirliği platformu kurmayı hedeflemiştir. Bu proje ile Prof. Dr. Murat Uysal’ın liderliğinde, Avrupa’daki 35 üniversite, araştırma kurumu ve şirketten, optik kablosuz haberleşmenin farklı disiplinleri üzerinde çalışmalar yürüten 150’i aşkın araştırmacının yer aldığı OPTICWISE adlı bir konsorsiyum oluşturulmuştur. OPTICWISE faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere  OPTICWISE  websitesinde ulaşılabilir.

 • Physical and Upper Layer Solutions for Next Generation Optical Wireless Communications (2011-2015)

TÜBİTAK 2515 Programı kapsamından desteklenen bu projede karasal FSO sistemlerinde başarımı iyileştirmek ve erişim alanındaki kısıtlamaları ortadan kaldırmak için fiziksel ve daha üst katmanlarda çözümler geliştirilmiştir.

 • A Green Approach for Wireless Access: Visible Light Communication (2012-2013)

Türk Telekom tarafından desteklenen bu projede IEEE 802.15.7 standardının ilk versiyonun simülatörü geliştirilmiştir. Standartda yer alan PHY I/II/III modları ve MAC katmanının tüm fonksiyonları için Matlab ortamında kodlar yazılmış ve farklı senaryolarda başarım değerlendirmeleri sunulmuştur.

 • Visible Light Communications (2013-2015)

Texas A&M University at Qatar tarafından desteklenen bu projede LED tabanlı aydınlatma tesisatını kablosuz erişim amacıyla kullanan iç mekan VLC sistemleri için OFDM tabanlı çözümler geliştirilmiş ve ayrıntılı simülasyon çalışmaları ile başarımı ortaya konmuştur.

Yayınlar

Kitaplar
 • M. Uysal, C. Capsoni,  Z. Ghassemlooy, A. Boucouvalas, and E. G. Udvary (Eds.), Optical Wireless Communication – An Emerging Technology, Springer, 2016.
 • S. Arnon, J. R. Barry, G. K. Karagiannidis, R. Schober, and M. Uysal (Eds.), Advanced Optical Wireless Communication, Cambridge University Press, July 2012.
Kitap Bölümleri
 • Z. Ghassemlooy, M. Uysal, and A. M. Khalighi, “Optical Wireless Communications: Potentials, Applications and Future Directions”, Chapter inOptical Wireless Communication – An Emerging Technology, Springer, 2016
 • F. Miramirkhani, M. Uysal and E. Panayirci, “Channel Modeling For Visible Light Communications”, Chapter inOptical Wireless Communication – An Emerging Technology, Springer, 2016
 • M. Erol-Kantarci and M. Uysal, “Multiple Access in Visible Light Communication Networks”, Chapter inOptical Wireless Communication – An Emerging Technology, Springer, 2016
 • O. Narmanlioglu, R. Caglar Kizilirmak, F. Miramirkhani and M. Uysal, “Cooperative Visible Light Communications”, Chapter inOptical Wireless Communication – An Emerging Technology, Springer, 2016
 • M. Uysal, C. Edemen, T. Baykas, E. Sharbazi, P. Shams, F. Ugurdag and H. Celebi, “IEEE 802.15.7: Visible Light Communication Standard”,  Chapter in Visible Light Communications: Theory and Applications, CRC Press, 2016
Dergi Yayınları
 • E. Soleimani-Nasab and M. Uysal, “Generalized Performance Analysis of Mixed RF/FSO Cooperative Systems”, IEEE Transactions on Wireless Communications’da yayına kabul edilmiştir
 • F. Miramirkhani and M. Uysal, “Channel Modeling and Characterization for Visible Light Communications”, IEEE Photonics Journal, vol. 7, no. 6, December 2015.
 • M. Uysal, Z. Ghassemlooy, A. Bekkali, A. Kadri and H. Menouar, “Visible Light Communications for Vehicular Networking”, IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 10, no. 4, p. 45-53, December 2015.
 • M. Kashef, M. Abdallah, K. Qaraqe, H. Haas, and M. Uysal, “Coordinated Interference Management for Visible Light Communication Systems”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networks, vol. 7, no. 11, p. 1098-1107, November 2015
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Performance Analysis of Parallel Relaying in Free-Space Optical Systems”, IEEE Transactions on Communications, vol. 63, no. 11, p. 4314-4326, November 2015.
 • R. C. Kizilirmak, O. Narmanlioglu, and M. Uysal, “Relay-Assisted OFDM-Based Visible Light Communications”,  IEEE Transactions on Communications, vol. 63, no. 10, p. 3765-3778, October 2015.
 • S. Zhalehpour and M. Uysal, “Performance of Multiuser Scheduling in Free Space Optical Systems over Atmospheric Turbulence Channels”,  IET Optoelectronics Special Issue on Optical Wireless Communications, vol. 9, no. 5, p. 275 – 281, October 2015.
 • Z. Ghassemlooy, S. Arnon, M. Uysal, Z. Xu, and J. Cheng, “Emerging Optical Wireless Communications – Advances and Challenges”, IEEE Journal on  Selected Areas in Communications, vol.33, no.9, pp.1738-1749, Sept. 2015.
 • M. C. Gokce, Y. Baykal, C. Kamacıoğlu, and M. Uysal, “Aperture Averaging in Multiple-Input Single-Output Free Space Optical Systems”, SPIE Optical Engineering, vol. 54, no. 6, 066103 June 2015.
 • M. A. Kashani, M. Uysal and M. Kavehrad, “A Novel Statistical Channel Model for Turbulence-Induced Fading in Free-Space Optical Systems”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 33, no. 11, p. 2303-2312, June 2015.
 •  A. C. Boucouvalas, P. Chatzimisios, Z. Ghassemlooy, M. Uysal and K. Yiannopoulos, “Standards for Indoor Optical Wireless Communications”, IEEE Communications Magazine, vol. 53, no. 3, p. 24-31, March 2015.
 • A. Khalighi and M. Uysal, “Survey on Free Space Optical Communication: A Communication Theory Perspective”, IEEE Communications Surveys and Tutorials, vol. 16, no. 4, p. 2231-2258, 4th Quarter of 2014.
 • H. Samimi and M. Uysal, “End-to-End Performance of Mixed RF/FSO Transmission Systems”,IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 5, no. 11, p. 1139-1144, November 2013.
 • M. A. Kashani and M. Uysal, “Outage Performance and Diversity Gain Analysis of Free-Space Optical Multi-hop Parallel Relaying”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 5, no. 8, p. 901-909, August 2013.
 • H. Samimi and M. Uysal, “Performance of Coherent Differential Phase-Shift Keying Free-Space Optical Communication Systems in M-Distributed Turbulence”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 5, no. 7, pp. 704–710, July 2013.
 • M. A. Kashani, M. Uysal and M. Safari, “Optimal Relay Placement and Diversity Analysis of Relay-Assisted Free-Space Optical Communication Systems”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 5, no. 1, p. 37-47, January 2013.
 • M. Karimi and M. Uysal, “Novel Adaptive Transmission Algorithms for Free-Space Optical Links”, IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 12, p. 3808-3815, December 2012.
 • M. A. Kashani, M. M. Rad, M. Safari, and M. Uysal, “All-Optical Amplify-And-Forward Relaying System for Atmospheric Channels”, IEEE Communications Letters, vol. 16, no. 10, p. 1684-1687, October 2012.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Information Theoretic Analysis of Hybrid ARQ Protocols in Coherent Free-Space Optical Systems”, IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 5, p.1432-1442, May 2012.
 • M. Safari, M. M. Rad, and M. Uysal, “Multi-Hop Relaying over the Atmospheric Poisson Channel: Outage Analysis and Optimization”, IEEE Transactions on Communications, vol. 60, no. 3, p. 817-829, March 2012.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Multi-Hop Coherent Free-Space Optical Communications over Atmospheric Turbulence Channels”,  IEEE Transactions on Communications, vol. 59, no. 6, p. 1657-1663, June 2011.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Diversity-Multiplexing Tradeoff in Coherent Free-Space Optical Systems with Multiple Receivers”, IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking, vol. 2, no. 12, p. 1087-1094, December 2010.
 • N. D. Chatzidiamantis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, “Generalized Maximum-Likelihood Sequence Detection for Photon-Counting Free Space Optical Systems”, IEEE Transactions on Communications, vol. 58, no. 12, p. 3381-3385, December 2010.
 • N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, “Iterative Near Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless Systems”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 28, no. 7, p. 1064-1070, April 2010.
 • M. Safari and M. Uysal, “Relay-Assisted Quantum-Key Distribution over Long Atmospheric Channels”, IEEE/OSA Journal of Lightwave Technology, vol. 27, no. 20, p. 4508-4515, October 2009.
 • T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, “Optical Wireless Links with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 8, no. 2, p. 951-957, February 2009.
 • M. Safari and M. Uysal, “Relay-Assisted Free-Space Optical Communication”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, no. 12, p. 5441-5449, December 2008.
 • M. Safari and M. Uysal, “Do We Really Need OSTBCs for Free-Space Optical Communication with Direct Detection?”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 7, no. 11, p. 4445-4448, November 2008.
 • H. G. Sandalidis, T. A. Tsiftsis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, “BER Performance of FSO Links over Strong Atmospheric Turbulence Channels with Pointing Errors”, IEEE Communications Letters, vol. 12, no. 1, p. 44-46, January 2008.
 • S. M. Navidpour, M. Uysal, and M. Kavehrad, “BER Performance of Free-Space Optical Transmission with Spatial Diversity”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 6, no. 8, p. 2813-2819, August 2007.
 • M. Uysal, J. Li, and M. Yu, “Error Rate Performance Analysis of Coded Free-Space Optical Links over Gamma-Gamma Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 5, no. 6, p. 1229-1233, June 2006.
 • M. Uysal, S. M. Navidpour, and J. Li, “Error Rate Performance of Coded Free-Space Optical Links over Strong Turbulence Channels”, IEEE Communications Letters, vol. 8, no. 10, p.635-637, Oct. 2004.
Konferans Bildirileri
 • V. Jamali, D. S. Michalopoulos, M. Uysal, and R. Schober, “Mixed RF and Hybrid RF/FSO Relaying”, IEEE Workshop on Optical Wireless Communication (co-located with the IEEE GLOBECOM’15), San Diego, California, USA, December 2015
 • V. Jungnickel, M. Uysal, N. Serafimovski, T. Baykas, D. O’Brien, E. Ciaramella, Z. Ghassemlooy, R. J. Green, H. Haas, P. A. Haigh, V. Jimenez, F. Miramirkhani, M. Wolf and S. Zvanovec, “A European View on the Next Generation Optical Wireless Communication Standard”,IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN), Tokyo, Japan, October 2015.
 • M. Haghighi Ardakani, A. R. Heidarpour and M. Uysal, “Non-Line-of-Sight Ultraviolet Communications over Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, September 2015.
 • W. Hussain, H. F. Ugurdag, and M.Uysal, “Software Defined VLC System: Implementation and Performance Evaluation”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, September 2015.
 • R. C. Kizilirmak, C. Rowell and M. Uysal, “Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA) for Indoor Visible Light Communications”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, September 2015.
 • H. Kazemi, M. Uysal, F. Touati and H. Haas, “Outage Performance of Multi-Hop Hybrid FSO/RF Communication Systems”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, September 2015.
 • M. C. Gokce, Y. Baykal and M. Uysal, “Effect of Partial Coherence on MISO FSO Systems”,IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Istanbul, Turkey, September 2015.
 • V. Jamali, D. S. Michalopoulos, M. Uysal and R. Schober, “Outage Analysis of q-Duplex RF/FSO Relaying”, Invited Paper, IEEE International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS’15), Brussels, Belgium, August 2015.
 • M. H. Ardakani and M. Uysal, “Relay-assisted OFDM for NLOS ultraviolet communication”, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 2015.
 • P. Shams, O. Narmanlioglu, M. Erol Kantarci and M. Uysal, “Markov-based Performance Analysis of Medium Access in Visible Light Communications”, Invited Paper, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 2015.
 • Y. Celik, R. Caglar Kizilirmak, N. Odabasioglu, and M. Uysal, “On the Performance of SC-FDE Schemes with Decision Feedback Equalizer for Visible Light Communications”, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 2015.
 • O. Narmanlioglu, R. Caglar Kizilirmak and M. Uysal, “Relay-Assisted OFDM-Based Visible Light Communications over Multipath Channels”, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 2015.
 • S. Aldirmaz Çolak,  R. C. Kizilirmak, and M. Uysal, “On the Performance of DCO-OFDM Visible Light Communication Systems under Illumination Constraints”, 17th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Budapest, Hungary, July 2015.
 • S. Zhalehpour, M. Uysal, O. A. Dobre, and T. Ngatched, “Outage Capacity and Throughput Analysis of Multiuser FSO Systems”, IEEE Canadian Workshop on Information Theory (CWIT), St. John’s, NewFoundland, Canada, July 2015.
 • M. A. Kashani, M. Uysal, and M. Kavehrad, “On the Performance of MIMO FSO Communications over Double Generalized Gamma Fading Channels”, IEEE ICC’15, London, UK, June 2015.
 • A. Yesilkaya, H. F. Alsan, F. Miramirkhani, E. Panayirci, H. Senol and M. Uysal, “Performance Analysis of DCO-OFDM Systems in the Presence of Realistic Indoor Visible Light Channels”, European Conference on Networks and Communications (EuCNC), June 2015.
 • A. Yesilkaya, H. Alsan, F. Miramirkhani, E. Panayirci, H. Senol, and M. Uysal, “Modeling of Visible Light Channels and Performance Analysis of ACO-OFDM”, (in Turkish) IEEE 23rd Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU), Malatya, Turkey, May 2015
 • R. C. Kizilirmak and M. Uysal, “Single Color Networks: OFDM-Based Visible Light Broadcasting”, International Conference on Computer, Communication, and Control Technology (I4CT), Kuching, Malaysia, April 2015.
 • F. Miramirkhani, M. Uysal, and E. Panayirci, “Novel Channel Models For Visible Light Communications”, Invited Paper, SPIE Photonics West, San Francisco, California, United States, February 2015.
 • Y. Li, S. Videv, M. Abdallah, K. Qaraqe, M. Uysal and H. Haas, “Single Photon Avalanche Diode (SPAD) VLC System and Application to Downhole Monitoring”, IEEE GLOBECOM’14, Austin, Texas, USA, December 2014.
 • M. Kashef, M. M. Abdallah, K. A. Qaraqe, H. Haas and M. Uysal, “On the Benefits of Cooperation via Power Control in OFDM-Based Visible Light Communication Systems”, IEEE PIMRC’14, Washington, DC, USA, September 2014.
 • Y. Baykal and M. Uysal, “Analysis of Field Correlations in Atmospheric Optical MIMO Systems”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Madeira, Portugal, September 2014.
 • E. Soleimani-Nasab and M. Uysal, “Generalized Performance Analysis of Mixed RF/FSO Systems”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Madeira, Portugal, September 2014.
 • M. Kashef, M. M. Abdallah, K. A. Qaraqe, and M. Uysal, “The Impact of Location Errors on Achievable Rates in OFDM-Based Multi-User Visible Light Communication Systems”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Madeira, Portugal, September 2014.
 • H. Kazemi, M. Uysal, and F. Touati, “Outage Analysis of Hybrid FSO/RF Systems based on Finite-State Markov Chain Modeling”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communication (IWOW), Madeira, Portugal, September 2014.
 • M. C. Gokçe, C. Kamacıoglu, M. Uysal, and Y. Baykal, “Performance analysis of MIMO FSO systems with radial array beams and finite sized detectors”, SPIE Optics + Photonics Symposium, San Diego, California, United States, August 2014.
 • I. E. Lee, Z. Ghassemlooy, W. P. Ng, V. Gourdel, M. A. Khalighi, S. Zvanovec, and M. Uysal, “Practical Implementation and Performance Study of a Hard-Switched Hybrid FSO/RF Link Under Controlled Fog Environment”, 9th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP’14), Manchester, UK, July 2014.
 • M. Uysal and H. Nouri, “Optical Wireless Communications – An Emerging Technology”,Invited Paper, 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Graz, Austria, July 2014.
 • E. Sarbazi, M. Uysal, M. Abdallah and K. Qaraqe, “Indoor Channel Modelling and Characterization for Visible Light Communications”, Invited Paper, 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Graz, Austria, July 2014.
 • S. Zhalehpour and M. Uysal, “Outage Performance Analysis of mth Best Path Selection Protocol in FSO Communications”, 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Graz, Austria, July 2014.
 • S. H. Hariq, N. Odabasioglu and M. Uysal, “An Adaptive Modulation Scheme for Coded Free-Space Optical Systems”, 19th European Conference on Networks and Optical Communications (NOC 2014), Milan, Italy, June 2014.
 • R. C. Kizilirmak and M. Uysal, “Relay-Assisted OFDM Transmission for Indoor Visible Light Communication”, Invited Paper, IEEE International Black Sea Conference on Communications and Networking (BlackSeaCom’14), Chisinau, Moldova, May 2014
 • Z. Mostaani and M. Uysal, “Relay Selection in FSO Systems with All-Optical Relaying over Gamma-Gamma Turbulence Channels”, IEEE 22nd Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, April 2014.
 • E. Sarbazi, M. Uysal, M. Abdallah and K. Qaraqe, “Ray Tracing Based Channel Modeling for Visible Light Communications”, IEEE 22nd Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU), Trabzon, Turkey, April 2014.
 • E. Sarbazi and M. Uysal, “PHY Layer Performance Evaluation of the IEEE 802.15.7 Visible Light Communication Standard”, IEEE 2nd International Workshop on Optical Wireless Communications (IWOW), Newcastle upon Tyne, UK, October 2013.
 • I. E. Lee, Z Ghassemlooy, W. P. Ng, M.-A. Khalighi and Murat Uysal, “Capacity Analysis of Free Space Optical Links for A Partially Coherent Gaussian Beam Over A Turbulent Channel with Pointing Errors”, IEEE 18th European Conference on Network and Optical Communications (NOC), Graz, Austria, July 2013.
 • H. Kazemi, Z. Mostaani, M. Uysal, and Z. Ghassemlooy, “Outage Performance of MIMO FSO Systems in Gamma-Gamma Fading Channels”, IEEE 18th European Conference on Network and Optical Communications (NOC), Graz, Austria, July 2013.
 • M. A. Kashani, M. Uysal and M. Kavehrad, “A Novel Statistical Model of Turbulence-Induced Fading for Free Space Optical Systems”, Invited Paper, 15th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), Cartagena, Spain, June 2013.
 • H. Kazemi and M. Uysal, “Performance Analysis of MIMO Free-Space Optical Communication Systems with Selection Combining”, IEEE 21st Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU), Girne, North Cyprus, April 2013.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Outage Performance and DMT Analysis of DF Parallel Relaying in FSO IM/DD Communications”, IEEE VTC-Fall, Quebec City, Quebec, Canada, September 2012.
 • X. Tang, Z. Ghassemlooy, S. Rajbhandari, W. O. Popoola, M. Uysal, and D. Wu, “Experimental demonstration of polarisation shift keying in the free space optical turbulence channel”, IEEE International Workshop on Optical Wireless Communications (in conjunction with the IEEE ICCC 2012), Beijing, China, August 2012.
 • I. E. Lee, Z. Ghassemlooy, W. P. Ng, and M. Uysal, “Performance analysis of free space optical links over turbulence and misalignment induced fading channels”, 8th IEEE/IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing (CSNDSP), Poznan, Poland, July 2012.
 • M. A. Kashani, M. Safari, and M. Uysal, “Optimal Relay Placement in Cooperative Free-Space Optical Communication Systems”, IEEE WCNC’12, Paris, France, April 2012.
 • M. A. Kashani and M. Uysal, “Outage Performance of FSO Multi-Hop Parallel Relaying (in Turkish)”, IEEE 18th Signal Processing, Communication and Applications Conference (SIU’12), Mugla, Turkey, April 2012.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “Outage Analysis of Hybrid-ARQ Protocols in Coherent Free-Space Optical Communications”, IEEE PIMRC’11, Toronto, Ontario, Canada, September 2011.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “DMT Analysis of Multi-Hop Coherent FSO Communication over Atmospheric Channels”, Canadian Workshop on Information Theory (CWIT’11), Kelowna, British Columbia, Canada, May 2011.
 • M. Safari, M. M. Rad, and M. Uysal, “Multi-Hop Relaying over the Atmospheric Poisson Channel”, Canadian Workshop on Information Theory (CWIT’11), Kelowna, British Columbia, Canada, May 2011.
 • M. Safari and M. Uysal, “Relay-Assisted Free-Space Quantum-Key Distribution with Partial Phase Compensation”, Conference on Lasers and Electro-Optics (CLEO’10), San Jose, California, USA, May 2010.
 • S. M. Aghajanzadeh and M. Uysal, “DMT Analysis of Coherent Free-Space Optical Systems over Atmospheric Turbulence Channels”, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE’10), Calgary, Alberta, Canada, May 2010.
 • N. D. Chatzidiamantis, M. Uysal, T. A. Tsiftsis, and G. K. Karagiannidis, “EM-Based Maximum-Likelihood Sequence Detection for MIMO Optical Wireless Systems”, IEEE ICC’09, Dresden, Germany, June 2009.
 • M. Safari and M. Uysal, “Relay-Assisted Free-Space Quantum-Key Distribution”, Canadian Workshop on Information Theory (CWIT’09), Ottawa, Ontario, Canada, May 2009.
 • M. Safari and M. Uysal, “Diversity Gain Analysis of Free-Space Optical Communication Systems”, Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE’08), Niagara Falls, Ontario, Canada, May 2008.
 • T. A. Tsiftsis, H. G. Sandalidis, G. K. Karagiannidis, and M. Uysal, “FSO Links with Spatial Diversity over Strong Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE ICC’08, Beijing, China, May 2008.
 • M. Safari and M. Uysal, “Relay-Assisted Free-Space Optical Communication”, Invited Paper, Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Monterey, CA, USA, November 2007.
 • M. Safari and M. Uysal, “Space-Time Coding versus Repetition Coding for Free-Space Optical Communication”, Asilomar Conference on Signals, Systems, and Computers, Monterey, CA, USA, November 2007.
 • S. M. Navidpour, M. Uysal, and M. Kavehrad, “Performance Bounds for Correlated Turbulent Free-Space Optical Channels”, IEEE WCNC’06, Las Vegas, Nevada, USA, April 2006. J. Li,
 • M. Yu, J. Ricklin, and M. Uysal, “On the capacity and BER performance of SLSD and MLMD Optical Wireless Communications Systems”, Conference on Information Sciences and Systems (CISS’05), Baltimore, Maryland, USA, March 2005.
 • S. M. Navidpour and M. Uysal, “BER Performance of MIMO Free Space Optical Links”, IEEE VTC’04-Fall, Los Angeles, California, USA, September 2004.
 • S. M. Navidpour and M. Uysal, “Analysis of Coded Optical Wireless Communication under Correlated Gamma-Gamma Channels ”, IEEE VTC’04-Fall, Los Angeles, California, USA, September 2004.
 • M. Uysal and J. Li, “Error Rate Performance of Coded Free-Space Optical Links over Gamma-Gamma Turbulence Channels”, IEEE ICC’04, Paris, France, July 2004.
 • M. Uysal and J. Li, “BER Performance of Convolutionally Coded Free-Space Optical Links over Strong Turbulence Channels”, IEEE VTC-Spring’04, Milan, Italy, May 2004.
 • M. Uysal and J. Li, “Error Performance of Coded Wireless Optical Links over Atmospheric Turbulence Channels”, IEEE WCNC’04, Atlanta, Georgia, USA, March 2004.
 • J. Li and M. Uysal, “Achievable Information Rate for Outdoor Free-Space Optical Channel with Intensity Modulation and Direct Detection”, IEEE GLOBECOM’03, San Francisco, California, USA, December 2003.
 • J. Li and M. Uysal, “Optical Wireless Communications: System Model, Capacity and Coding”,IEEE VTC’03-Fall, Orlando, Florida, USA , October 2003.

OKATEM Personeli

İştirakçilerimiz, 14 öğretim üyesi, bu öğretim üyelerinin danışmanlığında çalışmalarına devam eden 24 araştırma asistanı ve iştirakçi firmalardaki 6 mühendisden oluşmaktadır.

Yürütücü

ozyeginlogo

Ortak

medipol

İştirakçilerimiz

Bilinirliğimiz

OKATEM gün geçtikçe bilinirliğini arttırıyor... Bugüne kadar...

kişiye doğrudan ulaştık

firmayla iletişime geçtik

kişiye sosyal medyadan ulaştık

Haber Bültenleri

bülten sayı 1

OKATEM Haber Bülteni Sayı 1_50

bülten sayı 2

OKATEM Haber Bülteni Sayı 2_web

Bizimle iletişime geçin

Projelerimiz kapsamındaki yada ilgilenebileceğimizi düşündüğünüz her konu için aşağıdaki alanı doldurup bizimle irtibata geçebilirsiniz.+90 (216) 564 9000 / 7049

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mah. Orman Sok. 34794 Çekmeköy - İSTANBUL

okatem@ozyegin.edu.tr